Wyniki ICCAT (Eng-Fra-Esp)

Wyniki posiedzenia ICCAT

Bruksela, 23 listopada 2016 r.

Brian O'Riordan

Po zakończeniu spotkania ICAAT, które odbyło się w Vilamoura w Portugalii w dniach 14-21 listopada 2016 r,  LIFE publikuje artykuł o jego wynikach i kolejnych krokach.

Dostęp do pełnego artykułu w języku angielskim można uzyskać klikając na ten link

Wynik spotkania w ICCAT

Bruselas, 23 noviembre 2016 r.

Brian O'Riordan

Tras la conclusión de la reunión de ICCAT que tuvo lugar en Vilamoura, Portugal, del 14 al 21 de noviembre de 2016, LIFE publica un artículo sobre sus resultados y los próximos pasos que va a tomar.

Przejdź do pełnego artykułu w języku hiszpańskim klikając na to łącze.

Wynik spotkania ICCAT

Bruxelles, 23 novembre 2016 r.

Brian O'Riordan

Po zakończeniu reunionu ICCAT, który odbył się w Vilamoura, Portugalia, w dniach 14-21 listopada 2016 r., LIFE publikuje artykuł na temat wyników i dalszych etapów.

Przejdź do pełnego artykułu w języku francuskim klikając na ten link