Wkład LIFE w "Wieloletni plan dla zachodniej części Morza Śródziemnego".

westmed

Wkład LIFE w konsultacje UE w sprawie

"Wieloletni plan dla stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego".

 

W ślad za wkładem śródziemnomorskich organizacji członkowskich, LIFE publikuje swój wkład w konsultacje DG Mare nt. wieloletniego planu dla rybołówstwa eksploatującego stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego. 

Kliknij ten link, aby uzyskać dostęp do wkładu