LIFE pisze do duńskiej minister Karen Ellemann

Czas, by bałtyckie państwa członkowskie wsparły rybołówstwo na małą skalę

Artykuł 17 i nielegalne odrzuty w Morzu Bałtyckim: LIFE pisze do duńskiej minister Karen Ellemann i wzywa do natychmiastowego działania!

Dostęp do oficjalnego pisma można uzyskać tutaj

Oficjalną odpowiedź Ministerstwa można znaleźć tutaj