Co-gestion: le Var rencontre la Catalogne

11 Marca 2019 r.

Dans le cadre du projet PELA-Méd, les pêcheurs aux petits métiers du Var ont rencontré leurs homologues catalans. Partage d'expériences sur les bénéfices d'une gestion partagée pomiędzy pszczelarzami, administracją, stowarzyszeniami środowiskowymi i naukowymi, które przez cały dzień dokonuje swoich prezentacji w Catalogne.

 

Accédez au Communiqué de Presse en Français ici.

Dostęp do PR w języku angielskim tutaj

Dołącz do komunikatu o premii w języku katalońskim.