Apel do Komisji Europejskiej o integracyjną strategię na rzecz oceanów

Organizacje zajmujące się rybołówstwem na małą skalę i organizacje pozarządowe łączą siły na rzecz integracyjna strategia na rzecz oceanów uwzględniająca prawa społeczności rybackich

Bruksela, 21 listopada 2019 r.

W Światowym Dniu Rybołówstwa LIFE i międzynarodowa sieć organizacji zwracają się do desygnowanego na komisarza ds. środowiska i oceanów Virginijusa Sinkevičiusa o przyjęcie integracyjnej strategii na rzecz oceanów, w której uznana zostanie centralna rola rybołówstwa, przy zastosowaniu zrównoważonego podejścia do zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Dostęp do pełnych informacji na stronie internetowej Koalicji na rzecz sprawiedliwych uzgodnień w sprawie rybołówstwa można uzyskać, klikając tutaj