Deutsche LIFE-Mitglieder helfen im Schütz der Schweinswale von Verstrickung

Akustischer Schutz für Meeressäuger: neues Warngerät PAL

Samen met wetenschappers en deskundige vrouwen van het Thunense instituut en deskundigen en deskundigen op het gebied van akoestiek hebben de Duitse LIFE-medewerkers van het Fischereischutzverband nu een nieuw soort pingels ontwikkeld, die al twee jaar in het Duitse en Duitse bedrijfsleven worden gebruikt. De resultaten zijn veelbetekenend: nieuwe apparaten zijn beter geschikt voor het afbreken van zwanenhalzen dan de apparaten die voorheen werden gebruikt, maar ze zijn die Beifangrate um tot 70% verringern. De belangrijkste nieuwigheid is dat het "PAL"-apparaat, dat voor gebruik in de financiële sector is geoptimaliseerd, de kunstmatige waarschuwingen van Schweinswalen imiteert, indien het zijn eigen ultraschallorientierungs- en communicatiefrequenties heeft. Anders ausgedrückt, die Stellnetze, die met PAL-Geräten ausgestattet sind, "sprechen die Sprache der Schweinswale" um sie davor zu schützen, sich in ihnen zu verfangen.. Fischer haben vor, an den weiteren Entwicklungen der Pinger teilzuhaben und den Einsatz der Geräte in der Ostsee zu unterstützen.

Klik hier voor meer informatie in het Engels

Klik hier voor meer informatie in het Duits