Bijdragen aan een buitengewoon beheersplan

mallorca-coast-1453644063f73

Contribuciónes de las organizaciones miembros de LIFE al Plan de Gestion Extraordinario para los próximos 3 años (2017-2019) en el Mediterráneo 

Barcelona, 30 september 2016

Marta Cavallé

Op 9 en 10 februari 2016, in Catania, organiseerden de bevoegde diensten voor het behoud en de controle van de visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee van de Europese Commissie en de Medac samen een seminar op hoog niveau, waarbij de deskundigen een diagnose gaven van de situatie van de visbestanden in de Middellandse Zee.

Como indicó claramente el Comisario Vella, es un hecho indiscutible que los stoks de peces en el Mediterráneo están disminuyendo, algunos de los cuales están prácticamente agotados. In het algemeen zijn de 93% van de geëvalueerde varkensstokken sobre-explotados. Zowel tijdens het seminar als tijdens de daaropvolgende bijeenkomst van de Europese ministers in Bruselas in april hebben de mediterrane lidstaten en DG Mare besloten maatregelen te nemen om de situatie op te lossen. Onder andere landen nam Spanje het initiatief tot een "Plan extraordinario" (de medidas de emergencia) voor de Middellandse-Zeevallei.

LEVEN y sus organizaciones miembro, como una voz del sector de la pesca de pequeña escala en el país, aplaudieron la iniciativa de hacer frente a la situación y acordaron una posición común presentada a las autoridades españolas con el fin de contribuir al éxito de dicho plan extraordinario.

Om de bijdrage van LIFE te raadplegen, klik op deze link.

Op de 9th en 10th In februari 2016 organiseerden de voor visserij, instandhouding en controle in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee verantwoordelijke diensten van de Europese Commissie en het MEDAC gezamenlijk een seminar op hoog niveau in Catania waar wetenschappers een analyse van de toestand van de bestanden in de Middellandse Zee presenteerden.

Zoals commissaris Vella duidelijk stelde, waren alle feiten onomstreden: de visbestanden in de Middellandse Zee gaan achteruit en sommige zijn bijna uitgeput. In totaal wordt 93% van de beoordeelde visbestanden overgeëxploiteerd. Tijdens het seminar en tijdens de daaropvolgende vergadering van alle ministers van Visserij van de Middellandse Zee in april in Brussel zijn de lidstaten van de Middellandse Zee en DG Mare overeengekomen actie te ondernemen om de situatie op te lossen. Onder andere Spanje nam het initiatief tot een "noodplan" voor zijn visgronden in de Middellandse Zee.

LEVEN en de daarbij aangesloten organisaties, als spreekbuis van de kleinschalige visserijsector in het land, juichten het initiatief om de situatie het hoofd te bieden toe en waren het eens over een gemeenschappelijk standpunt dat aan de Spaanse autoriteiten is voorgelegd om bij te dragen tot het welslagen van een dergelijk plan.

Voor toegang tot de bijdrage van LIFE klik op deze link