LIFE neemt deel aan de regionale GFCM-conferentie over "Bouwen aan een toekomst voor duurzame kleinschalige visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee".

Brussel, 14 maart 2016

LIFE neemt deel aan de regionale GFCM-conferentie over

"Bouwen aan een toekomst voor duurzame kleinschalige visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee".

 

foto1

De vergadering van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee, die van 7 tot en met 9 maart 2015 plaatsvond in Algiers (Algerije), werd bijgewoond door Brian O'Riordan, adjunct-directeur van LIFE, en Marta Cavallé, LIFE-coördinator voor de Middellandse Zee.n.

Het doel van de deelname van LIFE aan de vergadering was om bewustmaking van LEVENzijn missie en doelstellingende kwesties te belichten die van belang zijn voor Europese kleinschalige vissers met weinig impact, en om contacten dat zal helpen LEVEN en haar werk om meer erkenning en steun te krijgen.

Meer bepaald vertegenwoordigde Brian O'Riordan LEVEN aan een rondetafelgesprek over de vrijwillige richtsnoeren van de FAO voor de beveiliging van de kleinschalige visserij (SSF-richtsnoeren), waarbij zijn inbreng vooral gericht was op de kansen en uitdagingen voor Europese kleinschalige vissers met weinig impact bij de uitvoering van het hervormde GVB.

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is een regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB), en speelt derhalve een belangrijke rol in het visserijbestuur in de regio. Het bijwonen van een dergelijke vergadering is derhalve zeer in overeenstemming met LEVENde doelstelling om "de gezondheid van onze zeeën in Europa en de rest van de wereld te herstellen". Er zij aan herinnerd dat de Middellandse Zee zich in een kritieke situatie bevindt van overbeviste en uitgeputte bestanden, gebrek aan doeltreffend beheer, IOO-visserij, achteruitgang van het milieu, enz.. DG Mare organiseerde onlangs een spoedvergadering over de toestand van de bestanden in de Middellandse Zee en zal op 27 april 2016 in Brussel een ministeriële visserijvergadering van alle Middellandse-Zeelanden organiseren.

Aanwezig waren delegaties van Noord-Afrikaanse landen, de Europese Commissie (DG Mare) en het MedAC, enkele Europese delegaties, Noord-Afrikaanse vissersorganisaties, het WWF, de IUCN en diverse NGO's, en onderzoekers.

Een van de hoofdthema's van de bijeenkomst was het ondersteunen van duurzame ontwikkeling van kleinschalige visserij door blauwe groei. Met "blauwe groei" wordt beoogd het economisch rendement van de exploitatie van zeeën en oceanen te maximaliseren in evenwicht met ecologische duurzaamheid en sociale ontwikkeling. Het is een nieuw concept dat wortelt in het Rio-proces inzake duurzame ontwikkeling, gekoppeld aan de groene economie. Het wordt op grote schaal gepromoot en zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de kleinschalige visserij. Blauwe groei geeft voorrang aan de sectoren met het grootste potentieel voor groei en economische voordelen.

foto8De consultant die de bespreking presenteerde, merkte op dat de visserij zijn niet zichtbaar in een macro-economische visie op blauwe groei. Er is weinig ruimte voor productieverhoging in de visserij. Wat hem betreft moet de visserij aantonen hoe zij haar bijdrage aan de economie en de groei kan maximaliseren, en zich dienovereenkomstig "herpositioneren". Dit vereist volgens hem a) de toepassing van een systeem van "gebruiksrechten" om economische efficiëntie te bereiken, en b) het genereren van een "investeerbaar overschot" dat in groei kan worden geïnvesteerd.

De volgende twee sessies werden geleid door projecten in verband met het WWF, de eerste over medebeheer en de tweede op Beschermde zeegebieden en hoe hun prestaties kunnen worden verbeterd door de deelname van de kleinschalige visserij aan het beheer en het gebruik ervan. In de presentaties werd ook gewezen op de noodzaak van "no take zones" in de MPA's om ze productiever te maken.

Het WWF heeft in het Middellandse-Zeegebied veel relevante ervaring met MPA's en met kleinschalige visserij via het MedPan-project. Wij hebben contact opgenomen met vertegenwoordigers van MedPan/WWF om na te gaan hoe LIFE-leden kunnen profiteren van opleiding en andere ondersteuning om ze beter te doen begrijpen door de visserijautoriteiten in de beschermde gebieden. Ons werd voorgesteld dat LEVEN een delegatie regelen om de 2nd Forum van beschermde mariene gebieden in het Middellandse Zeegebied, dat van 29 november tot en met 1 december 2016 in Tanger, Marokko, zal plaatsvinden.

In de vierde zitting werd gesproken over waardeketens in de kleinschalige visserij en hoe deze zodanig te bevorderen dat de vissers kunnen profiteren van toegevoegde waarde. Een van de belangrijkste problemen voor de kleinschalige vissers is de hoge prijs die hun vis op de markt oplevert in vergelijking met de relatief lage prijs die zij ontvangen. Verschillende regelingen werden besproken, waaronder coöperaties, opleiding, milieukeurmerken enz.

Het laatste panel waarin Brian O'Riordan zitting had, ging over de FAO SSF-richtsnoeren, en zijn presentatie ging over de kansen en uitdagingen voor de kleinschalige visserij bij de uitvoering van het GVB in de Middellandse Zee. Artikel 17, de marktverordening, het EFMZV en de adviesraden.

De belangrijkste conclusies van de conferentie staan in een document van 7 bladzijden, waarin wordt voorgesteld een Werkgroep kleinschalige visserij waaraan LIFE kan deelnemen.. De GFCM waren zeer positief over LEVENen stonden zeer positief tegenover het idee van LEVEN het bijwonen van GFCM-vergaderingen.

foto5

Het LIFE-personeel had ontmoetingen met veel verschillende mensen en organisaties, waaronder:

Abdella Srour, uitvoerend secretaris, GFCM.

Stefano Cataudella, voorzitter, GFCM.

Valerie Laine, DG Mare, hoofd van de eenheid Instandhouding en controle in het Middellandse-Zeegebied.

Rosa Caggiano, uitvoerend secretaris, MedAC.

Dr. Vassiliki Vassilopoulou, onderzoeksdirecteur, Helleens Centrum voor Marien Onderzoek

Matthieu Bernardon, visserijconsultant van de FAO en anderen, met aanzienlijke ervaring met sscf in het Middellandse-Zeegebied.

Giuseppe Di Carlo, hoofd eenheid MPA's, WWF-mediterraan programma

Julien Sémelin, programmamedewerker, Programma Middellandse-Zeegebied, MAVA-stichting.

Fabrizio De pascale, nationaal secretaris, Italiaanse vakbond van arbeiders, visserij en aquacultuur.

Margaux Favret, Marine Stewardship Council, Medfish-project.

Hacene Hamdani en anderen van het Maghrebian Artisanal Fishers' Platform (samen met andere vissers uit de regio).

Vertegenwoordigers van de Spaanse autoriteiten.