LIFE en FFKP

LIFE en het kennisplatform gezinslandbouw van de FAO :

samenwerken om het bewustzijn inzake kleinschalige visserij te vergroten 

 

Rome en Brussel, 15 november 2017

Teodor Dosa (FFKP) en Claudia Orlandini (LIFE)

 

Tijdens het Internationaal Jaar van de Gezinslandbouw (IYFF) 2014 hebben de FAO en diverse partners en belanghebbenden te kennen gegeven dat het nodig is verder te gaan dan de vieringen en een reeks concrete acties op te zetten om de problemen en uitdagingen aan te pakken die in de loop van het jaar naar voren zijn gekomen. In reactie daarop is besloten om implementeren van een webgebaseerd kennisplatform dat informatie en kennis over belangrijke onderwerpen kan delen en de stand van de beleidsvorming met betrekking tot gezinslandbouw in de hele wereld in een gebruiksvriendelijke faciliteit op het web. Het platform is dan ook een van de belangrijkste en langdurigste erfenissen van het IYFF 2014, als een wereldwijde referentie om geïnformeerde besluitvorming over beleidsprocessen inzake gezinslandbouw te vergemakkelijken.

Het Kennisplatform Gezinslandbouw verzamelt gedigitaliseerde kwaliteitsinformatie over gezinslandbouw uit de hele wereld; met inbegrip van nationale wet- en regelgeving, overheidsbeleid, beste praktijken, relevante gegevens en statistieken, onderzoeken, artikelen en publicaties. 

Het integreert en systematiseert bestaande informatie om beleidsmakers, organisaties van gezinsboeren, ontwikkelingsdeskundigen en belanghebbenden in het veld en aan de basis beter te informeren en op kennis gebaseerde bijstand te verlenen.

Door een enorme hoeveelheid uiteenlopende informatie en kennis te spotten, helpt het platform inzicht te geven in de enorme bijdrage die familiebedrijven leveren om enkele van de meest urgente uitdagingen van vandaag aan te pakken, zoals voedselzekerheid en de behoeften aan duurzame voedselsystemen die de natuurlijke hulpbronnen in stand houden in tijden van klimaatverandering en de uitdagingen waarmee ze zelf worden geconfronteerd. Bovendien kunnen de gebruikers allerlei informatie vinden over het werk van de FAO in het hoofdkwartier en op het terrein om gezinsbedrijven te helpen bloeien.

Het FFKP richt zich tot allen die betrokken zijn bij gezinslandbouw en plattelandsontwikkeling: van landbouworganisaties tot regeringen en universiteitsstudenten, het publiek is vrij transversaal.

Bovendien laat het FFKP zijn wereldwijde contribuanten en focal points van nationale regeringen samenwerken. Momenteel telt het Platform meer dan 100 focal points die door hun regeringen zijn aangewezen en nog eens 100 contribuanten wereldwijd. Een sterke coalitie van belanghebbenden die hun kennis delen is het fundament van dit initiatief. Bijdragers en knooppunten spelen daarom een essentiële rol in dit project, aangezien zij niet alleen FFKP-gebruikers zijn, maar ook regelmatig de databank voeden met bijgewerkt en relevant materiaal. Twee jaar na de lancering bevat de FFKP-databank meer dan 15 000 documenten en is hij al door ongeveer 170 000 gebruikers bezocht sinds de lancering in juni 2015. Een van deze belangrijke contribuanten is de Low Impact Fishers of Europe (LIFE), de vereniging die een stem geeft aan de duizenden kleinschalige vissers die langs de Europese kusten werken. Dankzij LIFE en FFKP worden gegevens en inhoud nu beschikbaar gesteld aan regeringen, de academische wereld en belanghebbenden, zodat deze de immense ecologische, sociale en economische waarde van lokale vissersgemeenschappen beter leren kennen en de boodschap van degenen die te lang als de "vergeten vloot" zijn bestempeld, nu wereldwijd luid en duidelijk wordt gehoord.

Wilt u meer weten? Ontdek de FFKP website door hier te klikken!