WIEŚCI Z POKŁADU – Czerwiec 2016

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

Biuletyn zawiera:

  • Rybacy Małoskalowi Europy uzyskują głos w Śródziemnomorskiej Radzie Doradczej jako pełnoprawni członkowie
  • Rybacy małoskalowi Państw Bałtyckich prezentują swój Plan działań Komisji Europejskiej.
  • Inne wydarzenia w UE
  • Wiadomości z organizacji

Kliknij na link do biuletyn Czerwiec  2016