WIEŚCI Z POKŁADU – październik 2016

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

Biuletyn zawiera:

  • Członkowie LIFE z całej Europy spotykają się na inspirującym Kongresie w Warszawie
  • Rybacy o niskim wpływie na środowisko z Państw Bałtyku i Morza Północnego spotykają się na Warsztatach w Warszawie
  • Inne wydarzenia w UE
  • Wiadomości z organizacji

Kliknij na link do biuletyn październik 2016