WIEŚCI Z POKŁADU – Marzec 2017

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

Biuletyn zawiera:

  • LIFE i AKTEA w centrum uwagi podczas konferencji ministerialnej nt. rybołówstwa śródziemnomorskiego na Malcie
  • Reprezentacja rybaków przybrzeżnych wzmacnia się w Komitecie Doradczym Morza Bałtyckiego (BSAC) – 3 organizacje członkowskie LIFE obecne na podgrupie ds. ekosystemowego zarządzania rybołówstwem (Ecosystem-Based Fisheries Management, EBFM)
  • Inne wydarzenia w UE
  • Wiadomości z organizacji
  • Witamy na pokladzie

Kliknij na link do biuletyn Marzec 2017