Zweden: extra quota voor trawlers

Zweden: extra quotum voor trawlers kan overleven in gevaar brengen

van het kabeljauwbestand in de westelijke Oostzee en SSF's zijn risico

Warschau, 11 december 2017

Marcin Ruciński

LIFE heeft er nota van genomen dat het Zweedse agentschap voor marien en waterbeheer (HaV) heeft nu 150 ton extra quotum voor westelijke kabeljauw toegewezen aan trawlers (bovenop de 120 ton die in oktober waren toegewezen). Dit is gebeurd terwijl de benuttingsgraad in het segment passief vistuig (d.w.z. meestal kleinschalig) thans 96% bedraagt, en de benuttingsgraad in het trawlsegment een magere 16% (officiële gegevens).

Uit het advies van de ICES en de besprekingen in de Adviesraad voor de Oostzee en elders blijkt duidelijk dat de selectiviteit van de momenteel gebruikte sleepnetten verre van in orde is, wat leidt tot o.a. toegenomen illegale teruggooi van kabeljauw. Wij vrezen dan ook dat het toestaan van extra visserij-inspanningen met sleepnetten zal resulteren in twee keer zoveel dode vissen in het water, waaronder veel jonge vissen. Wij hopen ten zeerste dat de HaV, via intensieve inspecties op zee, zullen ervoor zorgen dat dit niet zal gebeuren. Als ze dat niet doen, zal de zo vurig gehoopte het herstel van het kabeljauwbestand in de westelijke Oostzee kan in gevaar komen.

Dit quotum had dus moeten blijven waar het oorspronkelijk was toegewezen, namelijk aan het segment van de kleinschalige kabeljauwvisserij in Zweden met een geringe impact, waarbij op de meest duurzame manier passief vistuig wordt gebruikt. Ons vlootsegment is zwaar verzwakt door lage quotatoewijzingen in het verleden, moeilijke markten en het grote effect van de toenemende populatie grijze zeehonden. Toch toont het veerkracht en kracht door gebruik te maken van de toewijzing waarover het beschikt. De HaV moet, samen met andere belanghebbende autoriteiten en organisaties in Zweden, de segmenten voor passief vistuig versterken om hun kleinschalige vissers met een lage impact te helpen overleven en zich te ontwikkelen, en zo de kustgemeenschappen waarin zij werken te ondersteunen. Bij LIFE begrijpen we gewoon niet waarom het tegenovergestelde gebeurt.

Nadat wij vorige maand tijdens de Simrishamn-conferentie van een hooggeplaatste vertegenwoordiger van de HaV hadden gehoord dat het spookbeeld van de invoering van ITQ's in het kabeljauwvisserijsegment niet onmiddellijk opkomt, vertrouwen wij erop dat dit besluit niet het zoveelste voorbeeld van een "track record pumping" in de aanloop naar de toewijzing van de ITQ's, die van cruciaal belang is, het ene vlootsegment tegenover het andere te stellen. Dit ongelukkige besluit mag hoe dan ook geen enkele invloed hebben op een eventuele toekomstige verdeling van de quota tussen de segmenten passief vistuig en trawlers.

♦ ♦ ♦