Omringend kieuwnet erkend als zeer selectief

 

Vissers vinden hun stem in Nederland:

wordt hun traditionele uitrusting eindelijk erkend.

 

Arjan Heinen, LIFE-lid van NetVISwerk

28 januari 2020

Het omringende kieuwnet (GNC) is een traditioneel vistuig dat in Nederland door kleinschalige vissers met weinig impact wordt gebruikt om harder te vangen. De techniek vereist dat het vistuig wordt uitgezet rond de scholen vis, die op het oog moeten worden gelokaliseerd. Aangezien zeebaars de neiging heeft zich te associëren met scholen mul, zijn ze een belangrijke bijvangst geworden voor de hardwerkende kleinschalige mulvissers. De laatste jaren zijn de scholen harder afgenomen terwijl de aanwezigheid van zeebaars in de Nederlandse wateren is toegenomen. Als gevolg daarvan vangen de GNC-vissers steeds meer zeebaars.

Gezien de korte tijd dat de vis in de netten zit, is de kwaliteit van de vis zeer goed. Aangezien de enige aandrijving nodig is voor het lokaliseren en omsingelen van de scholen vis, en aangezien de netten zeer licht zijn, is het energieverbruik laag. Een ander groot voordeel van het vistuig voor de visserij is de relatief lage bijvangst. De grote maaswijdte zorgt er ook voor dat 99% van de vis groter is dan de minimummaat bij aanvoer.. Een duidelijk geval van de juiste uitrusting, voor de juiste plaats op het juiste moment.

Ondanks deze voordelen, en ondanks het traditionele gebruik van het vistuig en de track records van de vissers voor zeebaars voor 2015 en 2016, hebben de Nederlandse autoriteiten nagelaten de Europese Commissie en de Raad over het vistuig in te lichten. De GNC-vissers waren dan ook stomverbaasd dat zij werden uitgesloten van het vistuig waarmee op grond van de in 2017 ingevoerde instandhoudingsmaatregelen op zeebaars mag worden gevist.

Hun zaak werd opgepakt door de vissersvereniging netVISwerk, een partnerorganisatie van LIFE in Nederland.. Dankzij hun intensieve lobbywerk, drie jaar later werd deze traditionele vistechniek eindelijk erkend en in 2020 in de regelgeving opgenomen als toegestaan vistuig voor de visserij op zeebaars.. De afgelopen drie jaar is de vissers die het kieuwnet omcirkelen, zonder enige compensatie een vangstquotum voor zeebaars ontnomen. Volgens de nieuwe verordening mogen exploitanten van GNC's (Gil Net enCircling) 1400 kg zeebaars vangen en aanlanden.

In coördinatie met LIFE en de andere lidorganisaties van LIFE zal netVISwerk blijven lobbyen voor een voorkeursbehandeling voor kleinschalige vissers met weinig impact om toegang te krijgen tot de zeebaars- en palingbestanden.

♦ ♦ ♦