Actie inzake bijvangst van zeevogels

LIFE en BirdLife bundelen hun krachten op het gebied van bijvangst van zeevogels

Zeevogels foerageren in zeer productieve gebieden van de oceaan, die ook het doelwit zijn van commerciële vissersschepen. Deze overlapping kan ertoe leiden dat zij per ongeluk aan haken blijven hangen of in netten verstrikt raken. Voor kleinschalige vissers met weinig impact vormen dergelijke bijvangsten van zeevogels een potentieel gevaar voor lijf en leden. Daarom vragen LIFE en BirdLife gezamenlijk aan de leden van het Europees Parlement om het probleem aan te pakken met passende beheersmaatregelen in het kader van de verordening inzake technische maatregelen 2016/0074 (COD).

Ga naar de officiële brief aan de leden van het Europees Parlement door hier te klikken