Nieuws van het dek - oktober 2016

NIEUWS VAN HET DEK

De maandelijkse nieuwsbrief van de Low Impact Vissers van Europa

De nieuwsbrief van oktober 2016 bevat:

  • LIFE-leden uit heel Europa komen bijeen op een inspirerend congres in Warschau
  • De Low Impact Fishers van de Oostzee- en Noordzeelanden komen bijeen tijdens de workshop in Warschau.
  • Ander nieuws uit de EU
  • Nieuws van onze leden

Volg deze link om Nieuws van het dek - oktober 2016 te downloaden