IIMRO: PR over de Erfgoedlicentie

Ierland, 17 mei 2018

LIFE-leden uit Ierland - de organisatie voor mariene hulpbronnen van de Ierse eilanden (http://www.iimro.org/) – een campagne te lanceren om de beleidsmakers vragen om een baanbrekende wet inzake erfgoedvergunningen te steunen die het mogelijk zou maken een klein percentage van het Ierse nationale quotum toe te wijzen aan de vissers van de eilanden, en zo te voorkomen dat de eilandpopulaties afnemen.

Bekijk de officiële PR hier

LIFE steunt het initiatief voor de "Heritage License Bill" en richt zich op een officiële brief aan het Ierse Gemengd Comité van Landbouw, Voedsel en Marien.

Hier vindt u de brief van LIFE