Overleving van zeebaars en kleinschalige vissersvaartuigen in gevaar

biscayby

Overleving van zeebaars en kleinschalige vissersvaartuigen in gevaar

ICES-advies voor zeebaars in 2017: Nulvangsten op basis van voorzorgsaanpak?

 

Brussel, 11 juli 2016

Brian O'Riordan

LIFE-platform

 

Wetenschappelijke evaluaties en waarnemingen van de kleinschalige visserij wijzen op de slechte toestand van de zeebaarsbestandenen geven aanleiding tot grote bezorgdheid over het voortbestaan van de bestanden en van de vissers die ervan afhankelijk zijn.

In het op 30 juni bekendgemaakte advies van de ICES (Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee) voor zeebaars (Dicentrarchus labrax) voor 2017 wordt aanbevolen de visserij in de ICES-sectoren IV b-c, VII a, en VII d-h (centrale en zuidelijke Noordzee, Ierse Zee, Engels Kanaal, Bristolkanaal en Keltische Zee) volledig te sluiten. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/bss-47.pdf

Het advies zal worden meegenomen in het proces om vast te stellen vangstmogelijkheden voor 2017, met inbegrip van voorstellen voor meerjarenplannen (MAP's) voor de Noordzee en voor de westelijke wateren.

Dit heeft alarmbellen doen rinkelen voor kleinschalige vissers die voor het grootste deel van hun inkomen afhankelijk zijn van deze vissoort. In Frankrijk, het Platform voor kleinschalige ambachtelijke visserij (PPPAF) - een lid van LEVEN, die vissers uit de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee vertegenwoordigt - benadrukt dat de aankondiging van de ICES voor de handlijnvloot, na steeds moeilijkere jaren, neerkomt op een doodvonnis - http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440.

Kleinschalige vissers van Holland, Engeland en Frankrijk melden de afwezigheid van zeebaars in hun vangsten. De verkoop van zeebaars door de handlijnvloot op de Franse havenmarkten van januari tot en met juni is ingestort van 221 ton in 2015 tot 127 ton in 2016, een daling met 43%. In dezelfde periode bereikte de verkoop van met kieuwnetten en trawlers gevangen zeebaars op deze markten 1165 ton in 2016 (vergeleken met 1502 ton van januari tot en met juni in 2015), of bijna 10 keer meer dan de verkoop van met de haak gevangen vis.

Verontrustend is dat soortgelijke tendensen zich voordoen door Franse vissers in de Golf van Biskaje, waar de vangsten de afgelopen drie jaar zijn gedaald. De PPPAF wijst erop dat de louter arbitraire afbakening van de 48th parallel kan de Golf van Biskaje gevrijwaard blijven van enige beheersmaatregel. Dit is een ernstige fout die dringend moet worden herzien. De PPPAF beveelt aan een biologische sluiting in te stellen om het paaien van de zeebaars in de winter in de Golf van Biskaje te beschermen, zoals in het noorden, in het Kanaal, wordt gedaan. Dit, samen met strengere individuele vangstbeperkingen is absoluut noodzakelijk zegt de PPPAF; er moeten ook drastische beperkingen worden gesteld aan de recreatievisserij.

Opnieuw is de kleinschalige visserij het slachtoffer van de inertie van het systeem.

Volgens de PPPAF gaat deze crisis niet alleen over de baarzen en niet alleen over de lijnboten. De crisis wordt veroorzaakt door de het volledig disfunctioneren van de hele sector. De oorzaak is de overexploitatie van de heek, vervolgens van de ansjovis en nu van de tong, waardoor de inspanning is verschoven naar de zeebaars. In Frankrijk gaat de crisis ook over een veralgemeende fraude die de staat niet kan voorkomen. In 2016 heeft een segment van de Franse trawlervloot straffeloos tientallen tonnen zeebaars illegaal gevangen, en vanaf juli 2016 krijgen diezelfde boten tot het einde van het jaar een maandelijks quotum van één ton toegewezen.

Maar het is niet alleen in Frankrijk waar het systeem disfunctioneel is. In het VK, Nederlandse schepen onder de vlag van het VKworden niet geïnspecteerd door de Britse autoriteiten en er zijn anekdotische bewijzen dat niet-gedeclareerde aanvoer naar Belgische en andere havens wordt vervoerd. In Nederlandse waterenLIFE heeft berichten ontvangen over hoge concentraties jonge vis op de visgronden, die zeer kwetsbaar zijn voor visserij met zegennetten.

Decennialang is de aanvoer van zeebaars door de Franse lijnvaartuigen stabiel gebleven op ongeveer 300 ton in het Kanaal, oftewel 10% van de totale zeebaarsvangsten in het gebied. Frankrijk met een totale vloot van meer dan 300 vaartuigen wordt bedreigd. De vangsten van de lijnvaartuigen vertegenwoordigen slechts een miniem deel van wat wordt gevangen, waardoor een een visserijmethode die het milieu en de hulpbronnen respecteertdie uiterst selectief is, waardoor hun vis een aanzienlijke waarde krijgt. Toch zijn zij het die het meeste gevaar lopen te verdwijnen.

Maar het opleggen van een totale sluiting is geen wondermiddel. Het gebrek aan selectiviteit en de teruggooi die door andere praktijken wordt veroorzaakt, vormen evenzeer de kern van het probleem. Teruggooi van baars door Franse trawlers in de noordelijke zone is door de beroepsorganisaties geraamd op 50 ton per maand tussen december en april, vóór de beperking tot 42 cm. De teruggooi van zeebaars alleen al is een ton groter dan de vangsten van lijnvaartuigen.

LEVEN stelt dat het strenge advies van de ICES een katalysator moet zijn voor een aanzienlijk minder sectorale aanpak van toekomstige adviezen. Het zou contraproductief om de schuld op zich te nemen; samen met alle commerciële metiers en samen met de recreatiesector moeten wij allen de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie op ons nemen.

Op hetzelfde moment, LEVEN roept de beleidsmakers op EU- en nationaal niveau op ervoor te zorgen dat kleinschalige vissers die vistuig met een lage impact gebruiken niet oneerlijk gediscrimineerd tegen nieuwe noodmaatregelen, dat de inspanning wordt verminderd waar dat het meest nodig is, en dat noodmaatregelen worden opgelegd die financiële compensatie naar behoren wordt verstrekt aan degenen wier behoeften het grootst zijn en wier overleven het meest in gevaar is.

♦ ♦ ♦