Stoparea subvențiilor dăunătoare

Subvenții pentru pescuit:  fonduri publice pentru binele public, nu pentru câștiguri individuale.

Nu pentru a ne ajuta să pescuim mai mult, ci pentru a ne ajuta să pescuim mai bine.

Bruxelles, 4 octombrie 2019

Brian O'Riordan

Organizația Low Impact Fishers of Europe (LIFE) susține că fondurile publice ar trebui să fie folosite pentru binele public, nu pentru câștiguri individuale. Pescuitul și mediul marin reprezintă o resursă publică care trebuie conservate în limite sustenabile dacă se dorește ca pescuitul să aibă un viitor. Acest lucru necesită acordarea de atenție celor trei piloni ai sustenabilității - dimensiunile de mediu, precum și cele sociale și economice. Prin urmare, LIFE solicită ca, în cadrul noului sistem de finanțare europeană pentru sectorul maritim, să se acorde prioritate pentru protejarea mediului și conservarea stocurilor de pește, și să sprijine proiecte colective care contribuie la durabilitatea socială și economică a comunităților de pescari.

În acest context, LIFE a fost de acord să fie co-semnatar al unui proiect de scrisoare redactată împreună cu ONG-uri de mediu (disponibil aici) privind subvențiile pentru pescuit și adresată deputaților din Parlamentul European. Parlamentul European va juca un rol determinant în calitate de codecizional în cadrul viitorului proces de "trilog" pentru adoptarea unui nou regulament privind Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură (EMFAF) pentru perioada 2021-2027.

În cadrul ultimei reuniuni a Comisiei pentru pescuit (Pech) a Parlamentului European din 2 octombrie, deputații au trecut în revistă subvențiile acordate sectorului european al pescuitului prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Aceștia au discutat, de asemenea, problemele care decurg din propunerea aprobată în cadrul ultimului Parlament pentru subvenționarea sectoarelor maritime, de pescuit și acvacultură din Europa în următoarea perioadă, 2021-2027, în cadrul a ceea ce se va numi "Găselnița europeană pentru pescuit, pescuit și acvacultură" (EMFA). Dezbaterea are loc chiar înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale, prin care Parlamentul European și Consiliul de Miniștri trebuie să ajungă la o "codecizie" convenită cu privire la noua legislație, cu facilitarea Comisiei Europene.

Un aspect controversat în cadrul dezbaterii este acordarea de subvenții pentru acțiunile care contribuie la supracapacitate, pescuitul excesiv sau pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). Din 2005, Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a fost mandatată să negocieze încetarea anumitor forme de subvenții pentru pescuit care contribuie la supracapacitate și la pescuitul excesiv. În urma Conferinței Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă de la Rio + 20 din 2012 și a elaborării ulterioare a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), OMC se concentrează acum pe realizarea ODD 14.6. Aceasta angajează statele să: "până în 2020, să interzică anumite forme de subvenții în domeniul pescuitului care contribuie la supracapacitate și la pescuitul excesiv, să elimine subvențiile care contribuie la pescuitul INN și să se abțină de la introducerea de noi subvenții de acest tip".

Din acest motiv, în propunerea sa din 2018 privind FEPAM (în prezent FEPAM) după 2020, Comisia Europeană a catalogat ca neeligibile, subvențiile pentru "operațiuni care sporesc capacitatea de pescuit a unei nave de pescuit sau care sprijină achiziționarea de echipamente care sporesc capacitatea unei nave de pescuit de a găsi pește" și pentru "construcția și achiziționarea de nave de pescuit sau importul de nave de pescuit, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel".

În propunerea Parlamentului European, subvențiile pot fi utilizate pentru "în scopul îmbunătățirii siguranței sau a condițiilor de muncă sau de viață ale echipajului, care include corecții ale stabilității navei, sau a calității produsului", cu condiția ca orice creștere a capacității "se încadrează în limita alocată statului membru în cauză, fără a pune în pericol echilibrul dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile și fără a crește capacitatea navei de pescuit în cauză de a captura pește."

O astfel de propunere este în concordanță cu Convenția OIM privind munca în domeniul pescuitului, C.188, și, ca atare, este susținută atât de armatori, cât și de sindicate. Datorită eforturilor acestora, principalele dispoziții ale C.188 a OIM au devenit legislația UE în decembrie 2016, prin Directiva 2017/159 a Consiliului. Statele membre trebuie să se conformeze acesteia până la 15 noiembrie 2019. Subvenționarea siguranței și a condițiilor decente este, de asemenea, în conformitate cu eforturile de a face sectorul pescuitului mai atractiv pentru tânăra generație. Dar există o linie fină între creșterea capacității de pescuit, pe de o parte, și îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de muncă și de viață la bord, pe de altă parte. Ar trebui să se utilizeze bani publici pentru îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de muncă dacă acest lucru sporește și capacitatea de pescuit? O astfel de dispoziție ar submina credibilitatea UE în cadrul negocierilor din cadrul OMC în vederea interzicerii subvențiilor dăunătoare care contribuie la supracapacitate, pescuitul excesiv și pescuitul ilegal până în 2020, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă 14.6?

De asemenea, este în dispută dacă pescarii ar trebui sau nu să fie despăgubiți pentru închiderea temporară a activităților de pescuit care îi obligă să își lege navele. Astfel de închideri forțate înseamnă că mijloacele lor de trai sunt reduse, iar dacă închiderile sunt prelungite, acest lucru poate însemna dispariția și moartea afacerilor lor. Odată ce astfel de întreprinderi mici dau faliment, nu mai există cale de întoarcere.

Cu toate acestea, pescarii artizanali, în calitate de întreprinzători independenți, nu sunt eligibili pentru indemnizația de șomaj pe durata acestor închideri. Aceștia nu sunt nici eligibili și nici nu au solicitat subvenții care să îi compenseze pentru pierderile de venituri pe durata acestor închideri. Ei ar prefera să lucreze pe mare decât să fie șomeri pe uscat.. Prin urmare, acestea sunt de acord cu ONG-urile că pierderea de venituri nu ar trebui să fie compensată prin subvenții europene. Aceștia sunt deschiși la sugestii și asistență pentru a le permite să caute alternative viabile și să se diversifice. LIFE pledează pentru ca astfel de închideri, precum și orice alternative pe termen scurt la pescuit, trebuie să facă parte integrantă din planurile de acțiune la nivel național pentru pescuitul costier la scară mică cu impact redus în zonele de coastă.g, prezentate în propunerea Comisiei.

Astfel de planuri de acțiune ar oferi baza pentru a investi în durabilitatea sectorului și pentru a îmbunătăți rentabilitatea acestuia. În 2017, flotele artizanale din cinci state membre au suferit pierderi brute, iar în nouă state membre pierderi nete, după cum a raportat Comitetul științific, tehnic și economic (Raportul CSTEP 2019 AER). În comparație cu 3 și, respectiv, 5 pentru activitățile de pescuit la scară mai mare. CSTEP observă, de asemenea, că viabilitatea întreprinderilor de pescuit la scară mică depinde mult mai mult de valoarea adăugată, ceea ce face ca accesul la piață să fie un factor-cheie pentru rentabilitate. Pescarii artizanali trebuie să își vândă peștele pe aceleași piețe pe care au folosit activitățile de pescuit la scară largă, unde calitatea, în special prospețimea, poate fi foarte diferită. De prea multe ori, debarcările masive ale sectorului la scară mare trag în jos prețurile de pe piață, ceea ce face dificilă supraviețuirea operațiunilor la scară mică.

Prin urmare, LIFE pledează pentru acordarea de sprijin pescarilor la scară mică. să se organizeze și să înființeze organizații de producători (OP). Astfel de OP și-ar asigura accesul la resurse prin intermediul schemelor de realocare a cotelor sprijinite de EMFF, precum și la piețe. Pescarii artizanali văd nu are rost să investească în nave noi sau să își îmbunătățească navele dacă nu au acces la resurse. și a piețelor subminează viabilitatea întreprinderilor lor. Aceștia ar dori mai degrabă să vadă investiții în acțiuni care să le asigure viitorul; acțiuni care să asigure accesul durabil la resurse și la piețe. Pescarii artizanali nu vor să pescuiască mai mult, ci mai bine, acordând prioritate calității în detrimentul cantității.

În raportul privind punerea în aplicare actuală a EMFF, Comisia Europeană a constatat că, în general segmentul flotei la scară mai mare a primit aproximativ 70% din subvenții, iar 18% au fost alocate sectorului la scară mai mică (sub 12 metri care utilizează unelte neremorcate). Acest lucru a creat o distorsiune pe mare care trebuie corectată. De asemenea, reprezentantul Comisiei a comentat că nu există nicio justificare economică pentru investirea fondurilor publice în nave și motoare, având în vedere performanța economică puternică a flotei de dimensiuni mai mari. Mai degrabă, astfel de investiții ar trebui să provină din sectorul privat.

În concluzie, președintele Comisiei pentru pescuit, Chris Davies, a remarcat că niciun parlamentar nu a fost în favoarea subvențiilor dăunătoare. În conformitate cu criteriul ODD 14.6 al OMC, îmbunătățirea securității navelor pentru a asigura siguranța pescarilor nu ar putea fi rea. Cu toate acestea, nu putem fi siguri, a spus el, că acțiunile noastre nu vor avea consecințe nedorite.

♦ ♦ ♦