– Dobrodošli u LIFE –

Low Impact Fishers of Europe [krat. LIFE, Europski ribari malog utjecaja na okoliš] jest krovna organizacija koju vode ribari za ribare.

Svrha je LIFE-a dati jasan i jedinstven glas na razini EU donedavna šutljivoj većini europskih malih ribara koji koriste opremu i metode lova s niskim utjecajem na okoliš, a kojima je u Bruxellesu dugo nedostajao predstavnik koji će se učinkovito zalagati za njihove interese, čak i na razini zemlje članice.

– Online mediji –

Glas zanatski ribara u Europi !