Πρόγραμμα 

Διατήρηση της Αλείας Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο δίνοντας φωνή στον τομέα αλιείας μκρής κλίμακας με την στήρξη του Ιδρύματος MAVA 

H Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένα απο τα πλουσιότερα θαλάσσια περιβάλλοντα παγκοσμίως, όμως βρίσκεται επίσης σε επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικές λύσεις διαχείρισης για να προστατέψει τη βιοποικιλότητα και την κοινωνικο-οικονομική κληρονομιά. Η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, τα ακατάλληλα μοντέλα διαχείρισης της αλιείας, η ναυτιλία και ο τουρισμός ασκούν πίεση στους πόρους και στην καθημερινή ζωή χιλιάδων ψαράδων 1που εξαρτώνται απο το ψάρι για να επιβιώσουν.

Οι διεθνείς και οι υψηλού επιπέδου ευρωπαικοί θεσμοί περιλαμβανομένων της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και την Ευρωπαική Επιτροπή είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ανάγκη να εφαρμοστούν αποτελεσματικές συνέργειες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Στη LIFE, πιστέυουμε ότι η αειφόρος αλιεία πρέπει να τεθεί στην κορυφή της θεσμικής ατζέντας, καθώς όλες οι προσπάθειες θα ήταν μάταιες χωρίς ενεργή εμπλοκή των αλιέων μικρής κλίμακας, του πραγματικού πληρώματος της θάλασσας. Για αυτό το λόγο, χάρη με το   MAVA    (http://en.mava-foundation.org/) η LIFE ξεκινά το πρόγραμμα «Διατηρώντας την Αλιεία Μικρής Κλίμακας Χαμηλής Έντασης στη Μεσόγειο» (2018-2021).  

Σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς στόχους της LIFE, αποσκοπεί να φέρει τους Αλιείς Μικρής Κλίμακας στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων που επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους, όπως επίσης και παρέχοντας μια αφοσοιωμένη φωνή για την ΑΜΚ στην περιοχή της Μεσογείου. Με μια ευρεία Μεσογειακή προοπτική το πρόγραμμα θα εστιαστεί σε 2 γεωγραφικές περιοχές, στη Θάλασσα Αλμποράν και στα Στενά της Σικελίας. Το πρόγραμμα διατυπώνεται σε μια ποικιλία δράσεων περιλαμβανομένων :

  • Βελτίωση της κατανόησης του τομέα αλιείας μικρής κλίμακας
  • Απόδοση αξίας στην τοπική γνώση (για τα είδη, τους οικοτόπους, την κλιματική αλλαγή)
  • Προώθηση της διακυβέρνησης βασισμένη στη συν-διαχείριση, περιλαμβανομένων των Μεσογειακών Προστατευόμενων Περιοχών και άλλων περιοχών προστατευόμενων απο δραστηριότητες αλιείας μικρής κλίμακας
  • Οικοδόμηση των ικανότητων για τους ψαράδες και τις οργανώσεις τους , στην πολιτική και στα φόρουμ λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένου του Μεσογειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το πρόγραμμα της Ευρωπαικής Επιροπής MedFish4Ever και τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο
  • Εντοπισμός και προώθηση βέλτιστων πρακτικών και αποθάρρυνση των κακών πρακτικών μέσω δραστηριοτήτων μεγιστοποίησης της επίγνωσης, συμπεριλαμβάνοντας ανταλλαγές, σεμινάρια, ομάδες συζήτησης και επικοινωνία
  • Οικοδόμηση ικανοτήτων της LIFE ως νόμιμο σώμα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ψαράδων μικρής κλίμακας μέσω της ενεργούς ιδιότητας μέλους
  • Ενδυνάμωση της AKTEA – το δίκτυο γυναικών στην αλιεία μέσω ενός αριθμού συγκεκριμένων δράσεων και δραστηριοτήτων
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

Για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι  στόχοι, οι τοπικές οργανώσεις ψαράδων μπρούν να βασίζονται στην αφοσοιωμένη υποστήριξη της Συντονίστριας της LIFE για τη Μεσόγειο και στους δύο Λειτουργούς Προγραμμάτων με καλή γνώση της Μεσογειακής Αλιείας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που τους επηρεάζει. Η δουλειά τους είναι κεντρικής σημασίας για να δημιουργούν συνέργειες στην Περιοχή , άπτοντας ένα μεγάλο αριθμό χωρών περιλαμβανομένων της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Κύπρου, Κροατίας και Μη Ευρωπαικών Κρατών  όπως οι Χώρες Ζάγκρεμπ και η Τουρκία. Το προσωπικό της LIFE στη περιοχή και στο γραφείο στις Βρυξέλλες είναι πάντα διαθέσιμο για υποστήριξη των οργανώσεων ψαράδων μικρής κλίμακας για τα επόμενα 3 χρόνια και να τις βοηθά να διαμορφώνουν και να διασφαλίζουν το μέλλον τους ως μέρος και σύνολο ενός αειφόρου μέλλοντος για τη Μεσόγειο Θάλασσα.  

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  

DG Mare

Farnet

MAVA

MedAC

GFCM

ICCAT 

Νέα της Μεσογείου