Sufocarea obligației de aterizare

Sufocarea obligației de aterizare:

mesaje mixte, întrebări dificile și opinii divergente la Bruxelles

 

Bruxelles, 31 mai 2018

Brian O "Riordan

Obligația de aterizare (LO) este una dintre cele mai importante și controversate măsuri care urmează să fie introduse în politica comună în domeniul pescuitului (PCP) reformată în 2013. Conceput pentru a aborda atât problemele etice (risipa de alimente), cât și cele legate de conservare (selectivitate/ supraexploatare), acesta a apărut ca un trăsnet din senin, în urma unei campanii extrem de intense, adresată atât publicului larg, cât și factorilor de decizie europeni și condusă de personalități de televiziune. Ea nu a fost deloc anticipată în Cartea verde din 2009 și nu s-a alocat prea mult timp pentru a stabili cum ar putea fi pusă în practică o astfel de măsură. Abordarea preferată de DG Mare în ceea ce privește punerea în aplicare a fost introducerea treptată a LO pe o perioadă de 4 ani (2015-2019), abordând problemele și rezolvând problemele pe măsură ce acestea apar, mai degrabă decât încercând să anticipeze și să rezolve problemele în avans.

După trei ani și jumătate de punere în aplicare și cu doar 7 luni înainte de intrarea sa deplină în vigoare, este de sperat că, până acum, majoritatea ridurilor de pe LO au fost eliminate.

Aceasta a fost impresia dată de dl Karmenu Vella, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, într-un discurs ținut în fața Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European la 15 mai. Acesta a subliniat că: "Normele sunt clare: de la 1 ianuarie 2019, obligația de debarcare se va aplica tuturor capturilor de specii care fac obiectul unor limite de captură și, în Marea Mediterană, al unor dimensiuni minime. Acestea sunt regulile PCP, convenite de toți și bine cunoscute de mai bine de patru ani. Regulile nu pot fi schimbate la jumătatea timpului printr-un meci.... Aceasta ar submina PCP reformată. Și ne-ar afecta credibilitatea."

Cu toate acestea, o astfel de claritate a viziunii și a scopului au lipsit din discuțiile purtate în Parlamentul European în ziua precedentă, în timpul unui atelier de lucru privind "Obligația de debarcare și speciile-țintă în pescăriile multispecii și mixte". În urma prezentării și a discuțiilor pe marginea a 3 studii de caz din apele de nord-vest, Marea Nordului și apele de sud-vest, dl Alain Cadec, președintele Comisiei pentru pescuit, a concluzionat că: Diagnosticul este foarte clar: incertitudine, dificultate, complexitate... Nu regret că am votat împotriva obligației de debarcare...".

Nici unul dintre cei 9 deputați care au luat cuvântul în timpul discuției nu a apărat obligația de debarcare (LO). Unul dintre ei a subliniat că oamenii de știință nu au oferit nicio soluție și că LO nu poate fi pusă în aplicare la 1 ianuarie 2019. Un altul a vorbit despre confuzie și probleme și a solicitat o perioadă de tranziție mai lungă și mai multă flexibilitate. Un altul a afirmat că LO nu este compatibil cu un sistem de captură totală admisibilă [TAC] / cote și că este dificil de încadrat în cazul pescuitului mixt. A existat chiar și un apel pentru un plan B.

Reprezentantul DG Mare a fost de acord că a existat insecuritate și haos, dar a opinat că "setul de instrumente" al LO (schimburi de cote/flexibilitate, dispoziții de minimis, creșteri ale TAC, derogări etc.) nu este utilizat suficient. Reprezentantul a observat, de asemenea, că oamenii de știință nu sunt în măsură să ofere o imagine completă a problemei sufocării; "nu se sufocă pentru că LO nu este încă pe deplin implementat". Având în vedere că LO este implementat progresiv, este nevoie de mai mult timp și răbdare pentru a vedea cum evoluează lucrurile, precum și de necesitatea de a privi LO "altfel", a concluzionat ea.

Cazul Mării Nordului a evidențiat complexitatea definirii unor activități de pescuit specifice, clasificate în funcție de o mare varietate de metereze, sezoane, specii etc. Prezentatorul, un om de știință francez, a subliniat faptul că mortalitatea prin pescuit în Marea Nordului este din nou în creștere și că este posibil să se piardă câștigurile din trecut. De asemenea, a menționat că problemele de sufocare vor deveni o problemă doar dacă LO este implementată cu strictețe. În prezent, problemele de sufocare nu au fost observate sau raportate la CSTEP.

Cazul apelor sud-vestice a evidențiat faptul că combinația dintre FMSY și LO va crea probleme serioase și va duce la închiderea activităților de pescuit. S-a observat că sufocarea este o problemă dinamică, în special având în vedere schimbările climatice. S-a concluzionat că impactul sufocării se va schimba în timp - o situație complicată care va rămâne complicată.

Diverse întrebări au fost adresate de către deputații europeni, printre care una din partea unui deputat galician privind impactul LO asupra pescuitului la scară mică, având în vedere inegalitatea distribuției cotelor. În Galicia, cea mai importantă regiune de pescuit din Europa și cea mai dependentă de pescuit, 90% din flota de 4 500 de nave de pescuit este clasificată ca fiind "artes menores", cuprinzând nave cu o lungime medie de 8,8 metri care utilizează unelte pasive. Majoritatea acestor nave operează în pescării mixte, în care se găsesc atât specii aflate sub cotă, cât și specii fără cotă.

Cu toate acestea, la fel ca în alte state membre europene, flota de pescuit cu unelte pasive la scară mică are un acces limitat la cote, deoarece nu are istoricul capturilor necesar pentru a se califica pentru acestea. Gestionarea cotelor a fost introdusă ca o măsură pentru flotele de dimensiuni mai mari, iar în prezent este impusă flotelor de dimensiuni mici prin intermediul LO, în ciuda faptului că cea mai mare parte a cotelor este alocată flotei de dimensiuni mai mari. Acest lucru face ca gestionarea cotelor și, prin urmare, LO, să fie discriminatorie în mod nedrept față de navele mai mici.

De asemenea, a fost adresată o întrebare în numele operatorilor scoțieni de traulere demersale, pentru care una dintre principalele specii țintă este codul și care vor fi puternic afectați de blocaje. Aceștia au întrebat care "pilon" al PCP ar trebui sacrificat - nivelurile de pescuit stabilite la MSY, punerea în aplicare a LO sau pescarii.

Prezentatorul cazului din Marea Nordului a observat că desființarea LO nu va rezolva nimic, că problema capturilor aruncate înapoi în mare nu se va rezolva de la sine. În opinia sa, LO a fost un instrument util pentru sensibilizarea cu privire la problema capturilor aruncate înapoi în mare, dar acum a sosit momentul să se analizeze două obiective diferite, dar legate între ele:

a) dorința de a reduce capturile aruncate înapoi în mare și

b) dorința de a debarca toate capturile.

Aceasta din urmă este adesea considerată cea mai rea opțiune, dar, de asemenea, aruncarea necontrolată a capturilor înapoi în mare înseamnă un efort de pescuit necontrolat. Ea a considerat că "documentarea precisă a capturilor aruncate înapoi în mare este mai importantă pentru realizarea sustenabilității decât obligația de a debarca. TOATE pește prins". În ceea ce privește pescuitul la scară mică (SSF), aceasta a considerat că s-au făcut multe cercetări și că problema capturilor aruncate înapoi în mare de SSF ar putea fi rezumată prin maxima că, la fel ca și în cazul copiilor, bărcile mici = probleme mici, bărcile mari = probleme mari. O astfel de viziune nu se reflectă în realitățile diferite cu care trebuie să se confrunte diferitele flote, în special în ceea ce privește localizarea restrânsă și caracterul sezonier al operațiunilor de pescuit la scară mică, în comparație cu natura extrem de mobilă, gama mai largă și activitatea pe tot parcursul anului a operațiunilor la scară mai mare. Fie că este vorba de o scară mare sau mică, LIFE consideră că, pentru toate segmentele flotei, riscul unui faliment iminent reprezintă o problemă majoră, indiferent de dimensiunea navei.

Un astfel de punct de vedere a fost exprimat de cercetătorul spaniol care a prezentat cazul Southwestern Waters. El a considerat că, întrucât SSF și LSF sunt foarte diferite, este necesară o abordare diferită pentru fiecare segment de flotă.

Prezentatorul de la apele nord-vestice, un om de știință irlandez, a răspuns la întrebarea scoțiană spunând că, dacă sectorul pescuitului nu va pescui în mod durabil, nu este vorba de renunțarea la pescari, ci mai degrabă de faptul că aceștia își vor pierde piețele din cauza presiunilor consumatorilor. Aceasta a fost alegerea pe care a simțit-o: fie să se conformeze LO, fie să-și piardă piețele. În ceea ce privește SSF, alocarea a fost o problemă națională, iar statele trebuie să decidă cum alocă cotele și cum tratează SSF.

Din punctul de vedere al organizației Low Impact Fishers of Europe (LIFE), LO va avea o un impact disproporționat asupra operațiunilor de pescuit polivalent cu unelte pasive la scară mică (nave cu o lungime mai mică de 12 metri care utilizează unelte neremorcate). În general, aceste operațiuni sunt extrem de selective, cu rate foarte scăzute de aruncare a capturilor înapoi în mare, în comparație cu traulul și alte unelte de pescuit remorcate. Doar pentru că există mai puține aruncări înapoi în mare în SSF nu înseamnă că acestea sunt mai puțin afectate de LO. În mod sigur, LO a fost concepută cu gândul la sectorul uneltelor de pescuit mobile la scară largă, nu la sectorul uneltelor pasive cu impact redus. Acest lucru se reflectă în faptul că, în ultimele decenii, au fost publicate 3 924 de lucrări științifice legate de problema aruncării capturilor înapoi în mare, dintre care 3 760 s-au concentrat asupra operațiunilor la scară largă și numai 164 au luat în considerare implicațiile pentru SSF.

Lipsa accesului operatorilor din sectorul pescuitului la scară mică la cota necesară pentru a rămâne viabili atunci când LO va fi implementată integral în 2019 îi face foarte vulnerabili la "sufocare" și la faptul că vor fi forțați fie să se blocheze și să dea faliment, fie să încalce legea și să suporte consecințele. În ceea ce privește SSF, LIFE se teme că politica de captură zero ar putea deveni o politică de pescuit zero și de venituri zero pentru SSF.

Prin urmare, LIFE pledează pentru o dublă abordare a LO pentru SSF. În primul rând, trebuie să se asigure o alocare echitabilă și corectă a cotelor pentru a permite SSF să își planifice și să își gestioneze operațiunile. O astfel de alocare ar trebui să implice o anumită punere în comun a cotelor, care să poată fi utilizată în funcție de necesități pentru a rezolva problema de sufocare, atunci când aceasta apare. În al doilea rând, pentru segmentul de coastă al flotei SSF, trecerea la gestionarea efortului de pescuit ar putea oferi o modalitate mai echitabilă și mai eficientă de abordare atât a problemei accesului, cât și a celei a aruncării înapoi în mare.

Informații suplimentare:

Discursul lui Vella în fața Parlamentului din ziua următoare https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/announcements/speech-commissioner-vella-european-parliament-pech-committee_en

DGMare informații: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/

Atelier de lucru al Comitetului Pêche privind obligația de debarcare și speciile de sugrumare: https://research4committees.blog/2018/05/28/pech-workshop-landing-obligation-and-choke-species-in-multispecies-and-mixed-fisheries-2/

Pescuitul la scară mică și obiectivul de captură zero. Parlamentul European, DG Politici interne. 2015 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540360/IPOL_STU(2015)540360_EN.pdf

♦ ♦ ♦