IIMRO: PR privind licența de patrimoniu

Irlanda, 17 mai 2018

Membrii LIFE din Irlanda - Organizația pentru resurse marine din Insulele Irlandeze (http://www.iimro.org/) – să lanseze o campanie pentru să ceară factorilor de decizie să susțină un proiect de lege revoluționar privind licențele de patrimoniu care ar permite alocarea unui mic procent din cota națională irlandeză pentru pescarii din insule, împiedicând astfel reducerea populațiilor insulare.

Accesați PR-ul oficial aici

LIFE susține inițiativa de lege privind licențele de patrimoniu și abordează următoarele aspecte o scrisoare oficială adresată Comisiei mixte irlandeze pentru agricultură, alimentație și mediul marin.

Accesați scrisoarea LIFE aici