WIEŚCI Z POKŁADU – Marzec 2017

WIEŚCI Z POKŁADU Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko Biuletyn zawiera: LIFE i AKTEA w centrum uwagi podczas konferencji ministerialnej nt. rybołówstwa śródziemnomorskiego na Malcie Reprezentacja rybaków przybrzeżnych wzmacnia się w Komitecie Doradczym Morza Bałtyckiego (BSAC) – 3 organizacje członkowskie LIFE obecne na podgrupie ds. ekosystemowego zarządzania rybołówstwem (Ecosystem-Based Fisheries Management, […]