Owocne spotkanie w Warszawie

Kongres rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko zorganizowany przez paneuropejską platformę LIFE Kliknij na ten link