Projekty Eu

Projekt dotyczący Bałtyku i Morza Północnego (BANS) finansowany przez Komisję Europejską

Rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę (małoskalowe) odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia, a także ekonomicznego i społecznego wkładu we wspólnoty nadbrzeżne, a także w zrównoważonym zarządzaniu zasobami morskimi. Zgodnie z wymogami zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na sytuację flot przybrzeżnych oraz ma świadomość tego, że odpowiednie wsparcie ma żywotne znaczenie dla wzrostu i prosperity tego sektora.

Platforma LIFE ma zaszczyt być jednym z beneficjentów tej inicjatywy, prowadząc Projekt „Support measures for small-scale fishing in the Baltic and North Sea” („Środki wsparcia dla małego rybołówstwa przybrzeżnego Bałtyku i Morza Północnego”), którego głównym celem jest wzmocnienie sieci rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko w obszarze Projektu.

Aby osiągnąć sukces w tym ważnym zadaniu, lokalne organizacje rybackie mogę polegać na Koordynatorze ds. Bałtyku i Morza Północnego, posiadającym duże doświadczenie w zarządzaniu rybołówstwem i reprezentacji w sektorowej polityce rybackiej. Zespół LIFE koordynuje i wspiera działania, a także doradza organizacjom rybaków małoskalowych w celu skutecznej współpracy
z zainteresowanymi stronami z sektorów publicznego i prywatnego. Działania Projektu zostały już przeprowadzone w szeregu państw Regionu, w tym w Polsce, Niemczech, Danii, Finlandii, Szwecji, Estonii i Niderlandach.

W ramach Projektu, wzmocnienie organizacji rybaków małoskalowych ma miejsce poprzez koncentrację na następujących priorytetach:

 • Budowanie zdolności i wiedzy rybaków małoskalowych w Regionie, tak aby ich problemy były skutecznie komunikowanie i konstruktywnie rozważane na forach regionalnych, szczególnie – w radach doradczych;
 • Regularna współpraca z rybakami małoskalowymi w Regionie, tak aby skutecznie rozpoznać ich sytuację i pomóc w identyfikacji potrzeb, tak aby mogli sami zdefiniować cele działania
  i stanowiska do publicznej komunikacji;
 • Wsparcie w budowaniu wspólnych stanowisk i pomoc w organizacji wspólnych działań;
 • Zachęcanie rybaków małoskalowych w obszarze Projektu do wspólnych działań, w tym wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk;
 • Przekazywanie rybakom małoskalowym w obszarze Projektu aktualnych informacji o sytuacji w polityce sektorowej na wszystkich odpowiednich poziomach;
 • Doradzanie rozwiązań problemów spotykających ich w codziennych działaniach;
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
__LIFE EVENT_26_MARCH_2018_4720

Osiągnięto już szereg rezultatów, w tym:

 • Szereg spotkań z organizacjami rybaków małoskalowych z obszaru Projektu w celu dogłębnego poznania ich sytuacji i przekazania wsparcia stosownie do potrzeb, zarówno na spotkaniach, jak i w codziennych kontaktach – mając na celu stworzenie skutecznie działającej sieci regionalnej
 • Aktywny udział w wielu spotkaniach i działaniach Rad Doradczych – Morza Bałtyckiego (BSAC) i Morza Północnego
 • Wsparcie jednej z organizacji w przystąpieniu do BSAC
 • Wsparcie uzyskania członkostwa w LIFE przez 3 nowe organizacje rybaków małoskalowych
 • Organizacja szeroko zakrojonych Warsztatów, z myślą o zaznajomieniu rybaków małoskalowych z Instytucjami UE, procesami decyzyjnymi w rybołówstwie, funkcjonowaniem: Rad Doradczych, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, systemami zarządzania krajowymi kwotami połowowymi oraz Obowiązkiem Wyładunkowym (patrz materiały filmowe poniżej)
 • Produkcja pięciu krótkich filmów instruktażowych, spójnych z głównymi tematami opisanych powyżej Warsztatów
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych Planu Działania dla zachodniego stada dorsza w świetle doradztwa naukowego ICES dla tego stada;
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych Planu Działania dla labraksa w świetle doradztwa naukowego ICES dla tego stada;

Otwórz oficjalny raport tutaj

Dotychczasowe rezultaty (październik 2017)

Konkluzje Warsztatów nt. Komitetów Doradczych w Hamburgu 2/10

LIFE_BANS_Final_Technical_Report

breakthroughts

Materiały multimedialne z Warsztatów BANS

Pilot Project ‘Support Measures for Small-Scale Fishing’ – Baltic and North Sea – Agreement Number MARE/2014/04 – SI2.727556
eu_cofunded_logo