– O nama –

O nama

fisherLow Impact Fishers of Europe [krat. LIFE, Europski ribari malog utjecaja na okoliš] jest krovna organizacija koju vode ribari za ribare.

Svrha je LIFE-a dati jasan i jedinstven glas na razini EU donedavna šutljivoj većini europskih malih ribara koji koriste opremu i metode lova s niskim utjecajem na okoliš, a kojima je u Bruxellesu dugo nedostajao predstavnik koji će se učinkovito zalagati za njihove interese, čak i na razini zemlje članice.

Platforma LIFE djeluje putem Upravnog odbora aktivnih ribara koji predstavljaju svoje lokalne zajednice ribara. Njegove svakodnevne djelatnosti obavlja Izvršni direktor uz potporu Tajništva koje se nalazi u Bruxellesu i regionalnim koordinatorima.