– Declarație și misiune –

 

Congresul Pescarilor Artizanali Europeni – 2012

Pescari implicați în pescuitul la scară mică, pescuit de coastă și recoltare de crustacee

Declarația Comună a Pescarilor Artizanali și a Recoltatorilor de Crustacee din Europa cu impact redus asupra mediului inconjurator

Noiembrie 2012

 

 

Noi, pescarii artizanali și recoltatorii de crustacee cu impact redus asupra mediului inconjuator din Europa…

…ne-am întâlnit pentru a discuta situația noastră comună și pentru a influența factorii de decizie la nivelul Uniunii Europene, în vederea protejării mijloacelor noastre de trai, a comunităților și a patrimoniului. Pentru ca pescuitul din Europa să prospere,  considerăm că noua Politică Comună în domeniul Pescuitului (PCP) trebuie să stopeze pescuitul nesustenabil si să pună pescarii artizanali in centrul viitorului piscicol al  Europei.

Mijloacele noastre de subzistență au depins mereu de stocurile de pește aflate în zonele locale de exploatare. Spre deosebire de alte ambarcațiuni mai mari, noi nu suntem în măsură să schimbăm zona de pescuit atunci când sectorul nostru devine supraexploatat. Astăzi, munca noastră se vede amenințată de presiunea umană făcută in zonele de coastă, printre care pescuitul nesustenabil și schimbările ecosistemelor maritime.

Noi suntem buni administratori ai acestui mediu, în care ne desfășurăm activitatea de secole, adaptându-ne în funcție de stocurile disponibile. Astfel, ne menținem atât mica noastră afacere cât și modul de viață. Ne-am adaptat întotdeauna la particularitățile mediului nostru de pescuit prin ajustarea tehnicilor, concentrarea pe diferite specii și prin luarea în considerare a ciclului biologic marin. Munca noastră are un impact relativ redus asupra mediului, asupra habitatelor marine și generează doar cantități mici de capturi aruncate înapoi.

Uneltele de pescuit folosite sunt selective, cu impact redus. Pescarii artizanali lucrează de obicei pe propriul vas de pescuit, iar regulile de conduită și management sunt respectate. În cazul în care acestea nu sunt suficiente sau lipsesc cu desăvârșire, aplicăm reguli auto-impuse, astfel încât să protejăm atât resursele piscicole cât și habitatul în general.

Avem un rol central pe piața de fructe de mare, fiind capabili să furnizăm produse locale, proaspete, diversificate, de înaltă calitate, ce respectă modelul biologic sezonier al peștilor, și pe care le livrăm de multe ori direct consumatorului.

Reprezentăm aproximativ 80% din ambarcațiunile de pescuit la nivelul Uniunii Europene. Spre exemplu, în Marea Britanie, constituim mai mult de 50% din forța de muncă angrenată. Activitățile noastre susțin de asemenea un număr important de locuri de muncă pe uscat.

Încă de la începuturile PCP, am suferit din cauza unui mediu politic nedrept și dezechilibrat. Majoritatea cotelor de pescuit și a subvențiilor UE au fost canalizate spre operațiunile de pescuit pe scară largă în întreaga Europă, crescând capacitatea de capturare a flotei în larg. În acest timp, operațiunile de pescuit durabile și la scară redusă au fost private de aceste acțiuni, marginalizate.

Este absolut scandaloasă acordarea unui astfel de spriin operatorilor de mare impact, care folosesc adesea contracte de muncă pe termen scurt și forță de muncă necalificată, oferind puține beneficii reale pentru comunitățile locale. Între timp, mulți dintre noi își pierd locurile de muncă sau sunt obligați să caute un al doilea venit.

Nu ne simțim reprezentați adecvat de către guvernele noastre naționale, nici de către reprezentanții sectorului piscicol din Bruxelles sau de către Uniunea Europeană.

Credem cu tărie că viitorul pescuitului european aparține operațiunilor sustenabile, cu impact redus asupra mediului înconjurător, pe care noi le practicăm.

În momentul de față, mai mult de 60% dintre stocurile de pește sunt exploatate la sau peste limitele durabilității. Doar dacă PCP va face o schimbare, renunțând să sprijine metodele de pescuit neselective, cu impact pronunțat asupra mediului vom putea să recuperăm stocurile europene de pește, să furnizăm în continuare fructe de mare recoltate în mod durabil și să asigurăm o sursă de venit statornică, atât pentru pentru sectorul piscicol, cât și pentru comunitățile de pe coastă ce depind de acesta.

Este momentul să punem pescarii artizanali, practicanți ai pescuitului durabil, in centrul viitoarei politici PCP. Le cerem factorilor de decizie la nivel european să:

1) Acorde dreptul de a pescui celor ce pescuiesc durabil

2) Reducă supracapacitatea flotei, acolo unde aceasta există, menținând în același timp locurile de muncă în sectorul pescuitului durabil

3) Pună capăt subvențiilor nocive și practicilor destructive

4) Redea sănătatea mărilor noastre din Europa și din restul lumii

 Noi, pescarii artizanali și practicanți ai pescuitului durabil ai Europei…

 

1) Acorde dreptul de a pescui celor ce pescuiesc durabil

2) Reducă supracapacitatea flotei, acolo unde aceasta există, menținând în același timp locurile de muncă în sectorul pescuitului durabil

3) Pună capăt subvențiilor nocive și practicilor destructive

4) Redea sănătatea mărilor noastre din Europa și din restul lumii

Noi, pescarii artizanali și practicanți ai pescuitului durabil ai Europei…

…vrem să lăsăm o moștenire a mărilor și oceanelor sănătoase, într-o lume în care se pescuiește mai puțin, dar la un standard mai ridicat al calității. Vrem ca fiii si fiicele noastre să pescuiască în oceane sănătoase, cu stocuri abundente de pește și să mănânce pește de o calitate superioară a celui pe care majoritatea oamenilor îl consumă în ziua de astăzi. Noi, majoritatea pescarilor ce administrăm mediul maritim, cerem ca vocile noastre colective să fie ascultate, înainte de a fi prea târziu.

 

Considerații detaliate în atenția factorilor de decizie la nivelul Uniunii Europene

1) Acordarea dreptului de a pescui celor ce practică pescuitul durabil

PCP trebuie să acorde acces prioritar pescarilor ce au impact minim asupra mediului înconjurător și care creează cea mai mare valoare adăugată activităților de pescuit locale si comunităților. Accesul la stocurile de pește trebuie să fie în strânsă legătură cu performanța operatorilor individuali, bazată pe criterii de mediu, sociale și culturale. Pescarii cu practici durabile, cu cantități minime de capturi accidentale nedorite, o rată ridicată a ocupării forței de muncă în ceea ce privește volumul de captură și dependență redusă față de subvenții și de combustibil trebuie să fie favorizați. Astfel, locurile de muncă în acest sector pot fi suținute, iar beneficiile din activitatea de pescuit răspândite pe scară mai largă în cadrul comunităților.

Cotele (dreptul de a pescui) trebuiesc recunoscute de către PCP ca un bun public, nu proprietate privată, iar resursele de pescuit alocate într-un mod care recompensează metode de pescuit durabil. Prin urmare, suntem împotriva cotelor de pescuit transferabile (CPT), un sistem ce privatizează efectiv accesul la resursele de pescuit și care are mari șanse de a pune resursele marine în mâinile câtorva operatori influenți. Suntem împotriva privatizării mării și a resurselor sale.

2) Să reducă supraexploatarea, acolo unde aceasta există, fară să pună în pericol activitatea pescarilor artizanali, ce practică pescuitul durabil

Se estimează că flotele de pescuit ale UE pot, în multe cazuri, exercita asupra stocurilor de pește o presiune de până la trei ori mai ridicată față de nivelul recomandat. Noua PCP trebuie să includă un raport detaliat al supraexploatării, asigurându-se că evaluarea este facută în conformitate cu starea stocurilor în activitățile de pescuit vizate. Practicile de măsurare a capacității de pescuit trebuie să ia în considerare potențialul de captură al unei ambarcațiuni sau flote, și nu doar numărul, dimensiunea și puterea motorului aferente navelor.

Statele membre ale UE trebuie să planifice în regim de urgență acțiuni de reducere a volumul de pescuit, în cazul în care supraexploatarea există, și să redirecționeze volumul către pescuitul durabil, fără a depăși cotele sustenabile de pescuit.


Aceste eforturi ar trebui să fie făcute în strânsă legătură cu planurile regionale de gestionare a pescuitului și să garanteze că doar transferă problemele pescuitului excesiv și supracapacității în zonele de pescuit din afara apelor UE. Există multe cazuri în care finanțele publice au fost folosite simultan pentru a fragmenta nave și a reînnoi o parte din flotă, rezultând într-o creștere netă a capacității de a pescui, în special în sectorul non-sustenabil, precum și într-o scădere a stocului de pește.

Vrem să subliniem nevoia de a pescui mai puțin la nivel European, însă acest lucru nu trebuie să se întâmple în dezavantajul celor ce se bazează pe practici durabile. Noua PCP trebuie să garanteze un mediu de pescuit în care calitatea primează în fața cantității, în care se pescuiește mai puțin, dar mai inteligent.

 3) Stoparea subvențiilor nocive și a practicilor de pescuit nesustenabile

Industrializarea sectorului de pescuit a rezultat în decenii de supraexploatare și pescuit destructiv în mările Europei.

Folta europeană primește în fiecare an  milioane de euro, sub formă de subvenții. Mare parte a acestora este cheltuită în operațiuni de pescuit destructive și uneori chiar ilegale. Noul Fond European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) trebuie în schimb să se concentreze pe susținerea tranziției comunităților de pescari spre practici durabile.

Toți pescarii europeni trebuie să respecte în mod strict regulamentul. Ambarcațiunile sau operatorii surprinși în timp ce pescuiesc ilegal nu ar trebui să mai beneficieze de subvenții. Noua PCP trebuie să întărească și să consolideze măsurile de control și monitorizare ce se cer exercitate în mod egal și echitabil în întreaga Uniune și nu numai.

În fiecare an, 1.3 milioane de tone de pește sunt aruncate în nord-estul Atlanticului de către navele europene. Noua PCP trebuie să includă măsuri clare în vederea unui obiectiv de zero pești aruncați, completate de norme stricte privind selectivitatea, mărimea și greutatea a, în special, năvoadelor, dragăi și a altor unelte mobile. Acest lucru ar reduce capturile nedorite și creșterile constante în puterea motorului ambarcațiunilor. EMFF trebuie să susțină dezvoltarea unor practici de pescuit mai selective, să încurajeze activitățile de colaborare între pescari și oamenii de știință și să ofere sprijin semnificativ pentru crearea unor organisme reprezentative ale sectorului artizanal cu impact redus. Metodele de pescuit distructive care exercită un impact negativ asupra mediului marin, cum ar fi anumite forme de unelte mobile grele și pescuirea puieților și a peștelui, subdimensionat, trebuiesc interzise. Cei angajați în practici de pescuit distructive nu ar trebui să fie considerați pescari artizanali în cadrul PCP.

4) Restituirea sănătății mărilor din Europa și din restul lumii

Managementul pescuitului european trebuie să ia în considerare diferitele realități locale și regionale și să facă din pescuitul artizanal un punct de interes central. Astfel, acesta trebuie construit pe fundația experienței și aptitudinilor oamenilor implicați direct în pescuit. Priceperile și cunoștiințele empirice trebuiesc valorizate și folosite într-o și mai strânsă colaborare cu autoritățile de reglementare ale statului, organismele științifice, comitetlee consultative, pescarii artizanali și alte părți interesate, în cadrul unei structuri de co-management, incluzând dezvoltarea unor planuri de management durabil.

Sub noua PCP, cercetarea stării stocurilor de pește și măsurilor de redresare trebuie să fie consolidată semnificativ, inclusiv prin creșterea fondurilor alocate de către FEPAM.

Protejarea mediului marin, precum și implementarea unei abordări bazate pe ecosistem in managementul pescuitului ar trebui să constituie o condiție prealabilă. Cotele de pescuit nu ar trebui să depășească normele recomandate de cercetările științifice și noua PCP trebuie să se asigure că, până în 2015, toate stocurile de pește sunt recuperate la niveluri superioare celor ce pot asigura capturi durabile.

Rezervele marine sunt una dintre soluțiile de a proteja mediul marin de impactul pescuitului. În ceea ce privește celelalte măsuri de conservare, punerea în practică a acestora trebuie făcută după o consultare prealabilă adecvată, luând în considerare nevoile pescarilor cu practici durabile.

 

MISIUNEA NOASTRĂ

L.I. F. E. – Platforma Pescarilor Europeni Practicanti ai Pescuitului Durabil

MISIUNEA NOASTRĂ

  1. Platforma L. I. F. E a fost construită ca o voce unică, puternică și exhaustivă care să reprezinte interesele pescarilor din Europa ce practică pescuitul durabil, la scara redusă, în spiritul Declarației Comune semnate în cadrul Congersului Pescarilor Artizanali din 2012. Misiunea acesteia este să creeze condiții în care pescuitul este practicat într-o manieră durabilă, iar micii pescari și pescarii artizanali pot concepe și comunica atitudini comune, influențând dezvoltarea și implementarea politicilor și legislației, inclusiv a Politicii Comune în Domeniul Pescuitului (PCP). L. I. F. E acționează ca o platformă ce promovează crearea organizațiilor regionale și naționale ale pescarilor ce practcă pescuitul durabil, în statele membre UE în care reprezentarea acestora lipsește.
  1. L. I. F. E. are ca obiectiv atingerea sustenabilității în pescuit, prin management care:
  • Acordă dreptul de a pescui celor ce practică pescuitul durabil
  • Elimină supracapacitatea flotei, acolo unde aceasta există, menținând în același timp locurile de muncă în sectorul pescuitului durabil
  • Pune capăt subvențiilor nocive și practicilor destructive
  • Redă sănătatea mărilor noastre din Europa și din restul lumii
  1. Membrii L. I. F. E. sunt organizații ce și-au asumat răspunderea de a susține misiunea L. I. F. E. și principiile Declarației Comune. L. I. F. E. reprezintă pescari ce utilizează echipamente cu impact redus în ceea ce privește selectivitatea și impactul asupra habitatelor marine. Aceștia își desfășoară activitatea pe propriile lor ambarcațiuni și și-au luat angajamentul de a asigura durabilitatea operațiunilor lor, respectând regulile sau, acolo unde acestea nu există sau nu sunt suficiente, apilcand reguli auto-impuse în vedera protejării resurselor piscicole și de mediu. Ei mențin o legătură puternică de natură socială, culturală și economică in colectivitățile din care fac parte.

Pescarii ce utilizează metode descructive de pescuit, cu un impact negativ asupra mediului înconjurător, neselective sau ce rezultă in capturarea peștilor sub dimensiunea reglementată, nu vor fi  reprezentați de către L. I. F. E. Aceste metode vor fi hotărâte pentru fiecare stat în parte.