– Lidmaatschap –

– Lid worden –

Wilt u lid worden, gebruik deze link en vul het aanvraagformulier in.

– FAQ –

Waarom zou ik lid worden?

Lid worden van LIFE betekent dat u deel uitmaakt van een gemeenschap die dezelfde waarden, doelstellingen en uitdagingen deelt en waarbinnen samen wordt gewerkt aan een betere toekomst voor de sector.

Heeft het zin om lid te worden?

Deel uitmaken van LIFE doet er absoluut toe. Bent u lid, dan maakt uw organisatie deel uit van een Europees netwerk van duurzame kleinschalige vissers, die werkzaam zijn op op een voor het milieu weinig belastende manier.

Uw organisatie wordt bijgestaan door een professioneel team dat u nieuwe mogelijkheden laat zien.

 

Wat zijn de voordelen?

Leden van LIFE zijn actief betrokken bij Europese besluitvorming. Leden krijgen voortdurend begeleiding omtrent de laatste ontwikkelingen op ambtelijk niveau, over beleid, beschikbare fondsen en subsidiemogelijkheden.

Wat kost het lidmaatschap?

Dit jaar is het lidmaatschap gratis. In de toekomst zal een symbolische bijdrage worden gevraagd. 

Hoe kan ik lid worden?

Zorg dat uw organisatie achter de Verklaring en Doelstelling staat en volg de stappen tot aanvraag zoals beschreven onder de kop: ‘Hoe word ik lid?’

Hoe lang is mijn lidmaatschap geldig?

Nadat uw aanvraag bekeken en goedgekeurd is door de raad van bestuur van LIFE, wordt het lidmaatschap van uw organisatie elk jaar automatisch vernieuwd, tenzij uw organisatie anders besluit.