– Καλωσορίσατε στη LIFE – 

Οι Αλιείς Χαμηλής Έντασης της Ευρώπης είναι μια ομπρέλλα ογανώσεων που διαχειρίζεται απο ψαράδες για ψαράδες.

Ο σκοπός της LIFE είναι να παρέχει μια ξεκάθαρη και συνεκτική φωνή σε ευρωπαικό επίπεδο για τη μέχρι πρότινος σιωπηλή κυρίως πλειονότητα των ευρωπαίων ψαράδων που είναι μικρότερης κλίμακας και χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους χαμηλής έντασης, αλλά ιστορικά στερούνται μιας αφοσιωμένης και αποτελεσματικής εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες και σε επίπεδο κρατών μελών

Διαδικτυακά Μέσα

 

Making the voice of small-scale fishers heard in Europe and beyond!