– Σχετικά με Εμάς –

Σχετικά με Εμάς

fisherΟι Αλιείς Χαμηλής Έντασης της Ευρώπης είναι μια ομπρέλλα οργανώσεων που διαχειρίζεται απο ψαράδες για ψαράδες

Ο σκοπός της LIFE είναι να παρέχει μια ξεκάθαρη και συνεκτική φωνή σε ευρωπαικό επίπεδο για την μέχρι πρότινος σιωπηλή κυρίως πλειονότητα των ευρωπαίων ψαράδων που είναι μικρότερης κλίμακας και χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους χαμηλής έντασης, αλλά ιστορικά στερούνται μιας αφοσιωμένης και αποτελεσματικής εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες και σε επίπεδο κρατών μελών

Η Πλατφόρμα λειτουργεί μέσω ενός Πίνακα Διαχείρισης εργαζομένων ψαράδων που είναι εκπρόσωποι των τοπικών αλιευτικών οργανώσεων. Τα καθημερινά καθήκοντα επιτελούνται απο τον Εκτελεστικό Διευθυντή στις Βρυξέλλες με την υποστήριξη μιας Γραμματείας που εδρέυει στις Βρυξέλλες και απο Περιφερειακούς Συντονιστές