– Zespól –

 

Rybak komercyjny o długim stażu pracy i szerokim doświadczeniu w reprezentowaniu interesów rybaków na wszelkich poziomach. Z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie organizacją.

Dyrektor Wykonawczy,
Jeremy Percy

Rybak komercyjny o długim stażu pracy i szerokim doświadczeniu w reprezentowaniu interesów rybaków na wszelkich poziomach. Z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie organizacją.
Zlokalizowany w Polsce, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w policy rybackiej UE, Marcin odpowiada za wzmocnienie organizacji rybaków małoskalowych w Regionie, w ramach projektu UE BANS.

Koordynator ds. morze Bałtyckie i Morza Północnego ,
Marcin Ruciński

Zlokalizowany w Polsce, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w policy rybackiej UE, Marcin odpowiada za wzmocnienie organizacji rybaków małoskalowych w Regionie, w ramach projektu UE BANS.
Manon jest Absolwentką Zarządzania Projektami Europejskimi i ma doświadczenie w zarządzaniu projektami INTERREG. Pracuje w brukselskim biurze i wspiera zespół LIFE od strony administracyjnej.

Stażystka/Pracownik administracjny ,
Manon Levrey

Manon jest Absolwentką Zarządzania Projektami Europejskimi i ma doświadczenie w zarządzaniu projektami INTERREG. Pracuje w brukselskim biurze i wspiera zespół LIFE od strony administracyjnej.
Z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiada szerokie doświadczenie księgowe i finansowe. Jest odpowiedzialna za administrację i budżet LIFE.

Menadżer Finansowy, Mary Evans

Z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiada szerokie doświadczenie księgowe i finansowe. Jest odpowiedzialna za administrację i budżet LIFE.
Specjalista ds. komunikacji wielojęzycznej jest pierwszym punktem kontaktu dla massmediów. Z siedzibą w Brukseli, jest odpowiedzialna za stronę internetową i zapytania.

Specjalista ds. Komunikacji,
Claudia Orlandini

Specjalista ds. komunikacji wielojęzycznej jest pierwszym punktem kontaktu dla massmediów. Z siedzibą w Brukseli, jest odpowiedzialna za stronę internetową i zapytania.
Z siedzibą w Brukseli, posiada praktyczną wiedzę w zakresie obrony interesów rybaków poławiających na małą skalę na całym świecie. Reprezentuje interesy członków LIFE na poziomie instytucji europejskich.

Wicedyrektor,
Brian O'Riordan

Z siedzibą w Brukseli, posiada praktyczną wiedzę w zakresie obrony interesów rybaków poławiających na małą skalę na całym świecie. Reprezentuje interesy członków LIFE na poziomie instytucji europejskich.
Z siedzibą w Barcelonie, posiada wykształcenie z zakresu biologii morskiej i praktyczne doświadczenie w koordynowaniu organizacji zrzeszających rybaków poławiających na małą skalę. Marta jest odpowiedzialna za kwestie związane z regionem Morza Śródziemnego.

Koordynator ds. Morza Śródziemnego ,
Marta Cavallé

Z siedzibą w Barcelonie, posiada wykształcenie z zakresu biologii morskiej i praktyczne doświadczenie w koordynowaniu organizacji zrzeszających rybaków poławiających na małą skalę. Marta jest odpowiedzialna za kwestie związane z regionem Morza Śródziemnego.