– Γνωρίστε το προσωπικό –

Ψαράς για μεγάλο χρονικό διάστημα με σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση ψαράδων σε κάθε επίπεδο. Με έδρα του το ΗΒ είναι υπέυθυνος για τη γενική διαχείριση της οργάνωσης

Εκτελεστικός Διευθυντής,
Jeremy Percy

Ψαράς για μεγάλο χρονικό διάστημα με σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση ψαράδων σε κάθε επίπεδο. Με έδρα του το ΗΒ είναι υπέυθυνος για τη γενική διαχείριση της οργάνωσης
Με έδρα του την Πολωνία με πρακτική πείρα στην ευρωπαική πολιτική ανάπτυξης της αλιείας, ο Marcin είναι υπέυθυνος για την ενίσχυση των οργανώσεων στην περιοχή.

Συντονιστής για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα,
Marcin Ruciński

Με έδρα του την Πολωνία με πρακτική πείρα στην ευρωπαική πολιτική ανάπτυξης της αλιείας, ο Marcin είναι υπέυθυνος για την ενίσχυση των οργανώσεων στην περιοχή.
Με πτυχίο στη Διαχείριση Ευρωπαικών Προγραμμάτων και προηγούμενη εμπειρία ως Βοηθός σε προγράμματα INTERREG, η Maron εδρέυει στις Βρυξέλλες και παρέχει διοικητική υποστήριξη στην ομάδα της LIFE.

διευθυντής διοίκησης,
Manon Levrey

Με πτυχίο στη Διαχείριση Ευρωπαικών Προγραμμάτων και προηγούμενη εμπειρία ως Βοηθός σε προγράμματα INTERREG, η Maron εδρέυει στις Βρυξέλλες και παρέχει διοικητική υποστήριξη στην ομάδα της LIFE.
Με έδρα το ΗΒ με εκτεταμένη πείρα στην οικονομική διαχείριση είναι υπέυθυνη για τη διοίκηση της LIFE για τον προυπολογισμό

Διαχειρίστρια Οικονομικών, Mary Evans

Με έδρα το ΗΒ με εκτεταμένη πείρα στην οικονομική διαχείριση είναι υπέυθυνη για τη διοίκηση της LIFE για τον προυπολογισμό
Ειδικός στην πολύγλωσση επικοινωνία με έδρα της το γραφείο στις Βρυξέλλες και στo πρώτο σημείο επαφής για όλα τα μέσα, την ιστοσελίδα και άλλες πληροφορίες.

Λειτουργός Επικοινωνίας,
Claudia Orlandini

Ειδικός στην πολύγλωσση επικοινωνία με έδρα της το γραφείο στις Βρυξέλλες και στo πρώτο σημείο επαφής για όλα τα μέσα, την ιστοσελίδα και άλλες πληροφορίες.
Με πολυετή εμπειρία στην οικονομία της αλιείας και στην ανάπτυξη έργων, ο Iuri εδρεύει στη Σικελία και παρέχει στήριξη στους αλιείς μικρής κλίμακας στην Ιταλία.

Διευθυντής έργου για την Ιταλία,
Iuri Peri

Με πολυετή εμπειρία στην οικονομία της αλιείας και στην ανάπτυξη έργων, ο Iuri εδρεύει στη Σικελία και παρέχει στήριξη στους αλιείς μικρής κλίμακας στην Ιταλία.
Με έδρα τις Βρυξέλλες και με πρακτική πείρα στην υποστήριξη των ψαράδων μικρής κλίμακας παγκοσμίως, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της LIFE σε επίπεδο ευρωπαικών θεσμών .

Αναπληρωτής Διευθυντής,
Brian O'Riordan

Με έδρα τις Βρυξέλλες και με πρακτική πείρα στην υποστήριξη των ψαράδων μικρής κλίμακας παγκοσμίως, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της LIFE σε επίπεδο ευρωπαικών θεσμών .
Με έδρα τη Βαρκελώνη με υπόβαθρο τη θαλάσσια βιολογία και πρακτική πείρα στον συντονισμό των οργανώσεων ψαράδων μικρής κλίμακας, η Marta είναι υπέυθυνη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Μεσόγειο.

Συντονίστρια για τη Μεσόγειο,
Marta Cavallé

Με έδρα τη Βαρκελώνη με υπόβαθρο τη θαλάσσια βιολογία και πρακτική πείρα στον συντονισμό των οργανώσεων ψαράδων μικρής κλίμακας, η Marta είναι υπέυθυνη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Μεσόγειο.
Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την ανθρώπινη οικολογία, η Alicia εργάζεται για την ενίσχυση των μικρών δικτύων αλιέων και τη βελτίωση της διακυβέρνησης στη Μάλτα.

Διευθυντής έργου για τη Μάλτα,
Alicia Said

Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την ανθρώπινη οικολογία, η Alicia εργάζεται για την ενίσχυση των μικρών δικτύων αλιέων και τη βελτίωση της διακυβέρνησης στη Μάλτα.